+90 0212 438 42 06

YANGIN RİSK ANALİZİ20.5.2020

YANGIN RİSK ANALİZİ

Yangın Risk Değerlendirmesi; İşletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı risklerin belirlenmesi ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır.

Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirleyip raporlamaktır.

Yangın Risk Analizi işletmenin büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre değerlendirilmektedir.

Yangın Risk Analizi alanında uzman 1. Seviye Yangın Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın risk analizi aşamaları;

·       İşletmenin kullanım özelliklerine göre sınıflandırılması,

·       İşletmenin tehlike sınıfının belirlenmesi,

·       İşletmede yangın çıkması halinde Binanın inşası, yerleşimi ve binaya ulaşım yollarının belirlenmesi,

·       İşletmenin Bina taşıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taşıma kapasitesi, bütünlüğü ve yalıtımı göz önüne alınması,

·       Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatıların yangına dayanıklılığının belirlenmesi,

·       İşletmede kullanılan Yapı Malzemelerinin yangına karşı dayanıklılık kontrolleri,

·       İşletmenin kaçış yolları ve kaçış merdivenlerinin uygunluğunun tespiti,

·       İşletmenin Acil çıkış kapasitesinin ve acil çıkış uzaklığının kontrolleri,

·       İşletmede yer alan Yangın güvenlik holünün tasarımının uygunluğu,

·       İşletmede bulunan Acil çıkış yolu sayısı, genişliği, kaçış yollarının erişilebilirliğinin kontrolleri,

·       İşletmede bulunan Doğalgaz ve LPG tesisatlı Kazan dairelerinin yangına karşı uygunluklarının tespiti,

·       İşletmede bulunan Yakıt depoları yangına karşı uygunluklarının tespiti,

·       İşletmede bulunan Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar da yangına karşı alınması gereken önlemler,

·       İşletmede bulunan Asansör, Asansör Kuyusu ve Makine Dairesinde ki gerekliliklerin tespiti,

·       İşletmenin Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı), Transformatör ve Jeneratör ekipmanlarının bulunduğu bölümlerin yangına dayanıklılık kontrolü,

·       İşletmenin elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kontrolleri,

·       İşletmenin Yağmurlama sistemi, Hidrant sistemi, Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları, Yangın pompaları, Su depoları ve  İtfaiye su verme bağlantısı gerekliliğinin kontrolleri,

·       İşletmede yer alan Seyyar Yangın Söndürme Cihazlarının işlevliğinin ve Periyodik Bakımlarının incelenmesi,

·       İşletmede Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

·       İşletmede Teorik ve Uygulamalı yapılan Yangın Eğitimi ve Tatbikatı, Acil Durum Tahliye Tatbikatlarının kontrolleri,

 

detaylı olarak yapıldıktan sonra Risk Analiz Tablosu oluşturulmaktadır. Daha sonra uzmanlarımız tarafından Yangın Risk Analiz Raporunuz onaylanmış imzalı şekilde işletmenize teslim edilmektedir.

İlgili Mevzuat;

·       Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

·       Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

·       İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılır veya Yenilenir
    Mevcut tehlikelerle ilgili alınması gerekli tedbirler tamamlandığında Risk Analizi yeniden yapılır veya var olan risk analizi raporu revize edilir.
  • Koruyucu Kıyafet Nedir?
    İnsan vücudunu ve giysilerini radyoaktif maddeler ile kirlenmesini önlemek amacı ile kumaş, lastik veya çeşitli plastik maddelerden yapılmış, laboratuvar gömleği, tulum, eldiven, çizme vb. giysilerdir.
  • Mesleki Eğitimin Zorunluluğu Nedir
    3308 Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.