+90 0212 438 42 06

OED Nedir?

OED (OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR) NEDİR?

 OED, pille çalışan taşınabilir, otomatik bir harici defibrilatördür. OED’nin defibrilasyon elektronlarını (Pedlerini) hastanın göğsüne yerleştirdikten sonra, OED otomatik olarak hastanın EKG’sini inceler kullanıcıya düğmeye basmasını ve gerekiyorsa şok uygulamasını sesli ve görsel olarak bildirir. OED sesli ve/veya yazılı komutlar, sesli alarmlar ve ışıklı göstergelerden oluşan bir sistem yardımıyla kullanıcının bir kurtarma işlemi yapmasına yardımcı olur.

 

OED’yi kimler kullanabilir?

 

•Sertifikalı İlkyardım Eğitimi alıp OED kullanım belgesine sahip kişiler,

•Sağlık personelleri


Hangi durumlarda OED kullanılır?

 

Kişide nabız yoksa, nefes almıyor ise ve yanıt yoksa kullanılır.

OED Eğitimi,

27.08.2020 tarih, 31226 sayılı Resmi Gazetede İlk Yardım Yönetmeliği’nde ilk yardımcılarla ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi almamış olan ilkyardımcılar veya ilkyardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren, 2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi yetki belgesi almamış olan ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde OED eğitimi yetki belgesi almak zorundadır. OED eğitimi, OED eğitimi yetki belgesi olmayan merkezlerce düzenlenemez.’’ hükmü yürürlüğe girmiştir.

 
Yapılan bu değişiklikleri kısaca özetlemek gerekirse;

   Önceki yönetmelikte OED Eğitimleri temel ilk yardım eğitim içeriğinden ayrı tutulmuşken, yapılan bu düzenleme ile temel ilk yardım eğitim içeriğine  dahil edilmiştir. Bu durumda bundan sonraki süreçte düzenlenecek olan eğitimler OED Eğitimlerini içerecek şekilde düzenlenecektir.

    Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden önce İLK YARDIMCI BELGESİ OLAN KİŞİLERE de OED Eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir.Örnek verecek olursak; 2019 yılında eğitim alarak ilk yardımcı belgesine sahip olan bir kişi, 2 saatlik bir OED Eğitimine katılması akabinde müdürlük tarafından yapılan sınavda 100 tam puan alarak sınavı tamamlayacak ve ilk yardımcı belgesine ilaveten OED Eğitim Belgesine sahip olacaktır. Aksihalinde kişinin sahip olduğu İLK YARDIMCI BELGESİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

   

    Resmi Gazetede yayımlanmış olan bu yönetmelik esaslarına istinaden, iş ortaklarımızın çıkarlarını koruma adına, geçmişten bugüne kadar ilk yardımcı belgesine sahip olan tüm kursiyerlerin 2 saatlik OED Eğitimi alma zorunluluğu hususunu,Bilgilerinize sunarım.


27.08.2020 tarih, 31226 sayılı Resmi Gazetede İlk Yardım Yönetmeliği

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.