+90 0212 438 42 06

Risk Analiz Eğitimi

RİSK ANALİZİ

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak.

 

HEDEF

Öncelikli tehlike ve risklerin belirlenmesini sağlamak, riskleri önlemeye yönelik aksiyon planı oluşturmak

 

İÇERİK

1.Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenecek, alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenecek. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 5 li skala sistemi kullanılmaktadır. Bütün sayı, numara ve puanlandırmanın tanımı yapılmaktadır.

2.Risk Seviyesi Hesaplanması: Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri hesaplanacak (puanlama yöntemi kullanılarak potansiyel tehlikenin hangi risk seviyesine sahip olduğu somut bir şekilde ortaya konacak)

 

3.Risk Sonucu Aksiyon Planı: Belirlenen risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulacak. Hangi seviyedeki risk için ne tür bir güvenlik önlemi alınacağı, çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatı olarak hazırlanacak ve işyerine teslim edilecektir.

 

SÜRE

6 Saat

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.