+90 0212 438 42 06

Diğer Sağlık Personeli

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. 2018 yılında 3.867 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.867 TL Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması/görevlendirilmemesi için idari para cezası kesilir.

Diğer Sağlık Personelinin Niteliği Ve Görevlendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

· İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

· Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

· Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

· Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

 

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Kimlere Nasıl Verilir?

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,Genel Müdürlükçe verilir.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

· İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

· Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.

· Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

· İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

· Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

· İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.

· İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

· İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve kişilerle işbirliği yapar.DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ NE KADARDIR?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz.

10 kişiden daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunlu değildir.


DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİM OLABİLİR?

· Hemşire

· Çevre Sağlığı Teknisyeni

· Acil Tıp Teknisyeni

· Sağlık Memuru bölümlerden mezun kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.