+90 0212 438 42 06

Termal Konfor Ölçümleri

TERMAL KONFOR NEDİR?

İşyerinde çalışanların sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.İŞYERİME TERMAL KONFOR ÖLÇÜMLERİ NEDEN YAPTIRMALIYIM??

İşveren ve çalışanlar; kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığını hemen farkına varamaz. ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.

İş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka deyişle verimin düşmesine sebep olmaktadır.HANGİ İŞYERLERİ İÇİN EKSTRA ÖNEM TAŞIMAKTADIR?

her işyeri için yapılması gerekmektedir.

Dökümhaneler, haddehaneler, yüksek fırınlar, kazan daireleri, çimento ve kireç fabrikaları, ekmek fabrikaları ve fırınları, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, ısıl işlem üniteleri vb. iş yerleri sıcak çalışma şartlarının oluştuğu bölümlere sahip iş yerlerinde ölçülmesi hayati önem taşımaktadır. Yine güneş altında açık havada yapılan çalışmalar bu gruptadır.ÖLÇÜM SONUÇLARI NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR? BELLİ BİR STANDARDI VAR MIDIR?

Sıcaklık ve Nem ölçümleri TS EN 27243 Sıcak Ortamlar – WBGT (Yaş – Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini kalkmış olup yerine TS EN ISO 7243 :2017 -Termal çevrenin ergonomisi – WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi standardı getirilmiştir.

TS EN ISO 7730 Orta dereceli termal ortamlar- Pmv ve ppd indislerinin tayini termal rahatlık için şartların belirlenmesi

17.07.2013 tarih ve 28710 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır.TERMAL KONFOR ŞARTLARI NELERDİR?

1. Hava sıcaklığı

2. Havanın nem yoğunluğu

3. Hava akım hızı

4. Radyant ısı

5. Giyim

6. Metabolik sıcaklıkNE TÜR TEDBİRLER ALINABİLİR?

Öncelikle ölçümlerinizi tamamlayıp, bu konuda dışarıdan destek alabilirsiniz.

1. Uygun bir ısıtma ve soğutma sistemiyle işyerinin istenen düzeyde ısıtılması-soğutulması sağlanmalıdır.

2. İşyerinin soğuk olması durumunda;uygun yerlere yerleştirilmiş çok sayıda ufak ısıtıcılardan yararlanılmalıdır. Isıtıcılar , havalandırma deliklerinden ve

pencerelerden gelen havanın, içeride çalışanlara gelmeden önce ısıtılmasını sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir.

3. Fabrika daha kurulurken iyi bir yalıtıcı malzeme ile çatı ve kuzeye bakan duvar ile yalıtılmalıdır.

4. Çalışanların üzerinde çalıştıkları yer döşemesi işe uygun olmalıdır.

5. Çalışanlara işe uygun giysiler verilmelidir.

6. Uygun bir havalandırma sistemi oluşturulmalıdır. Yerel aspirasyonla veya genel olarak yapılabilir.

7. Mevsime uygun çalışanlara kişisel koruyucular temin edilmelidir.

8. Sıcak cisimler düşük radyasyonlu maddelerle boyama veya kapama işlemi yapılmalıdır.

9. Gerekirse çalışanlara koruyucu elbiseler verilmelidir.

10. Radyant ısı için radyasyon siperi kullanılmalıdır.

11. Gerekirse radyant ısıyı emen ve havalandırma yoluyla kontrol edilebilen konveksiyon ısısı cinsinden yayan ısı absorbsiyon siperleri kullanılmalıdır.

12. Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça çalışana dışarıda ağır işler yaptırılmamalıdır.

13. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.

14. Her bir saatlik çalışma için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır.

15. Risk altındaki yetişkinler, yaşlı çalışanlar günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir.

16. Ofis ortamında çalışanlar için güneş gören pencereler perde ya da benzeri güneşliklerle gölgelendirilmelidir.MEVZUATTA BU KONUDA NELER MEVCUT???

İlgili Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Ölçüm standardı; İSG (Termal Konfor)* Termal Konforun tespiti ve soğuk çalışma şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi/ Hava akım hızı, küresel sıcaklık, ortam sıcaklığı, bağıl nem, yaş hazne sıcaklığı ve küresel sıcaklık: TS EN ISO 7730 /Termal çevrenin ergonomisi – WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK 1 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI’NA GÖRE;Ortam sıcaklığı;

19: İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.

20: Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

21: İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.