+90 0212 438 42 06

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

·                    Stratejik ve derinlikli bir değerlendirmenin yapılması

·                    Öncelikli sürdürülebilirlik konularının gözden geçirilmesi   

·                    Sektöre risk ve fırsatların belirlenerek raporda odaklanılması gereken temel konu alanlarının belirlenmesi

·                    Raporda paydaş beklenti ve çıkarlarına yer verilmesi

·                    Kapsamlı bir raporlama çerçevesinin oluşturulması

·                    Raporun raporlama prensipleri gözetilerek gerçekleştirilmesi

·                    Raporda vermek istenen mesajların, verilerin analiz edilmesi

·                    Raporda Global Reporting Initiative (GRI) raporlama standardının kullanılması

·                    Uluslararası rapor sertifikasyon onayının alınması (Kerevitaş’ın isteği dahilinde)

·                    Raporun yayınlanmasına destek olunması

·                    Raporun GRI raporları arasında yer almasının sağlanması

·                    Raporun iletişimine destek olunması

·                    Raporun İngilizce olarak çevrilmesi

·                    Türkçe ve İngilizce raporun tasarımının yapılması.

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.