+90 0212 438 42 06

Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?
· 19 Aralık 2007 Tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; 2009 yılında revizyona uğramış, son halini 9 temmuz 2015’te almıştır.
· 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu bulunmaktadır.
· 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu içinde; tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri bulunmaktadır.
· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
· Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.

Yasal Zorunluluk İçin Zorunlu Tarih Var Mı?
Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatları YILDA EN AZ 1 KEZ

Yangın Eğitiminde Amaç Nedir?
Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina–tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Kimler Yangın Eğitimi Verebilir?
· Belediye itfaiye grupları yangın söndürücü şirketleri
· Eğitim kurumları
· Bireysel sivil savunma uzmanları

Yangın Eğitimi Vermenin Şartı Nedir?
-Kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
-En az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir.

Kimler Yangın Söndürme Eğitimine Katılabilir?
· Yöneticiler
· Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar
· Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Acil Müdahale (söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım) ekipleri

Yangın Eğitimde Neler Öğrenebilirim?

· Ülkemizde gerçekleşen yangın olayları ve istatistikler
· Yanma ve yangın tanımı
· Yanma çeşitleri
· Yanıcı maddeler ve özellikleri
· Isı kaynakları ve etkileri
· Isı transferi
· Yangın sebepleri ve etkenleri
· Yangın önleyici tedbirler
· Yangın sınıfları ve özellikleri
· Yangın çeşitleri ve özellikleri
· Yangın safhaları
· Yangın yerinde tehlikeler
· Söndürme metotları
· Söndürme maddeleri ve özellikleri
· Yangın anında hareket tarzı
· Yangın ihbarı
· Acil durumlarda tepki
· Yangınlarda tahliye ve toplanma
· İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri
· İşletme acil durum planı tanıtılması
· Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı

Temel Yangın Eğitimi Nasıl Olmaktadır?
İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

Temel Yangın Eğitimi
Ne Kadar Sürer?
4 Ders saati (3 saat anlatım, 1saat uygulama)

Eğitimin Sonunda Ne Olur?
Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitim Sonrası Kazanımlarımız Neler Olur?
· Yanma ve yangını biliriz
· Yangına sebep olacak faktörleri biliriz
· Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanırız
· Algılama sistemlerini biliriz
· Sabit söndürme sistemlerini biliriz
· Yanmanın oluşumunu biliriz
· Yangının tanımını ve yangın türlerini biliriz
· Söndürme maddelerini biliriz
· Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini biliriz
· Binayı terk ederken neler yapılacağını biliriz
· İşletme toplanma bölgesini biliriz
· Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını biliriz
· Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını biliriz
· Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabiliriz
· Nasıl yardım çağıracağını biliriz
· Basit yangın güvenlik önlemlerini biliriz
· Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini biliriz
· Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatırız
· Kaçış yollarını bilir ve kullanırız
· Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanırız
· Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebiliriz.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nasıl Olmaktadır?

İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği özel eğitim kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonucunda düzenlenecek “yangın eğitim belgelerinin” geçerli sayılacağı Bakanlığın ilgili yazısı ile belirtilmiştir.
Uygulamada; TMGD Sınavında başarılı olan kişilerin TMGD Sertifikası almak üzere Bakanlığa yapacakları başvuru sırasında geçerli olan “uygulamalı yangın söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir.


Endüstriyel Tesislerde Yanınların Sebebi
1-   Kusurlu İnşaat
2-   Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri
3-   Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
4-   Makine ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar
5-   Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
6-   Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan Kaynaklanan Yangınlar
7-   Ergimiş Metallerin Çevreye Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar
8-   Açık Alevlerle Oluşan Yangınlar
9-   Kendiliğinden Tutuşma Sonucu Çıkan Yangınlar
10- Kimyasal Maddelerin Patlaması, Parlaması ve Yanması Sonucu Çıkan Yangınlar
11- İş Kazaları Neticesinde Çıkan Yangınlar
12- Bitişik, Komşu İşyerlerindeki Yangınların Sirayeti ile Çıkan Yangınlar
13- Sabotaj Sonucu Çıkan Yangınlar
14- Yıldırım Düşmesi, Su Baskını, Deprem gibi Doğal Afetler Neticesinde Çıkan Yangınlar
15- Isı Verici Işınların Mercek, Cam, Ayna, Cilalı Madeni Yüzeyler v.d. Vasıtası ile Yanıcı Madde ÜzerindeToplanması Neticesinde Çıkan Yangınlar
16- Yangın Nedenlerini Oluşturan

İNSAN FAKTÖRLERİ
-          Bilgisizlik ( Eğitimsizlik )
-          Bilinenleri Önemsememek ( İhmal - Lakaytlık )
-          Tedbirsizlik ( Gereken Kontrolleri Yapmamak )


Yangını Minimum Zararla Söndürebilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

· Erken ve etkin müdehale yap
· Acil eylem planı yap
· Müdehale ekibi kur
· Ekibe eğitim ver
· Tatbikatlar yaptır
· Ekibe yangınla mücadele donanımı ver
· Yangınla mücadele ekipman ve sistemleri her an kullanıma hazır tut
· Bilinçlendir
 
Yangın Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
-Duman, yanık kokusu, alev ile karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı muhafaza ediniz.
-Diğer kişilerin panik yapmasını önleyiniz.
-Yangının büyümemesi için pencere veya kapı açmayınız.
-Yangın alarm sistemine basarak diğer kişileri uyarınız.
-Elektrik şalterlerini indiriniz.
-Uygun yangın söndürme cihazı veya hortumunu kullanarak yangına müdahale ediniz.
-Yangının sönmemesi halinde en yakın kaçış yolunu kullanarak tahliye olunuz.
-İTFAİYEYE YANGIN İHBARININ VERİLMESİ
-110 No´lu telefonu çevirerek.-Yangın mahallinin açık adresi kısa ve doğru şekilde, yangın çeşidi ve binanın yapı şekli ve yangının hangi katta olduğu, yangın yerinde can kaybı olup olmadığı, yangın ihbarında bulunan kişinin Adı-Soyadı, Telefon Numarası, mahalli itfaiye santral görevlisine doğru şekilde bildirilmelidir.

Tahliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
-Paniğe kapılmayınız.
-Tahliye öncesi önemli evrak ve eşyanızı unutmayınız.
-Tahliye sırasında asansörleri kullanmayınız, yangın merdiveni veya mümkünse dahili olağan merdiveni kullanınız.
-Çıkış yerine düzenli olarak gidiniz, sıkışıklığa sebebiyet vermeyiniz.
-Duman nedeniyle bina merdivenlerine ulaşılamaması halinde bulunduğunuz hacmin kapısını kapalı tutarak tüm aralıkları kapatınız ve itfaiyenin sizi kurtarmasını bekleyiniz.


İleri Yangın Eğitimi Nasıl Olmaktadır?
Özellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan personelin elindeki tüm yangın söndürme malzemelerini kullanabilmek ekipler oluşturmak ve bu ekibin şehir itfaiyesi gelinceye kadar söndürme işlemini yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

Taksim OSGB Olarak Eğitim İçerikleri Nasıl Olmaktadır?
1. 2 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
2. 6 saatlik tek gün eğitim; yanma yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler,LPG ve Doğalgaz bilgisi, tatbikat
3. 18 saatlik 3 günlük eğitim;
· A). gün yangının yapısı ve gelişimi,Lpg ve Doğalgaz bilgisi, Yangın yerindeki tehlikeler
· B).Gün: Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, Güvenlik Organizasyon
· C).Gün: Ekipman bilgisi, Tatbikat
4. 30 saatlik 5 günlük eğitim
· A). gün yangının yapısı ve gelişimi yangın yerindeki tehlikeler
· B).Gün: lpg ve doğalgaz bilgisi Söndürme ekipmanları kullanım teknikleri
· C).Gün: işletmelerde yangın güvenliği:İşletmelerde yangın organizasyon
· D). gün: lk yardım bilgisi, Deprem bilgisi
· E). gün: Genel tatbikat ( katı-sıvı-gaz yan. Müdahale)
2 Saatlik 6 saatlik kurumlar belgelendirilir. 18 saatlik (3 gün) ve 30 saatlik (5gün) eğitimlerde kurum? ve kişiler sertifikalandırılır.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nasıl Olmaktadır?
İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği özel eğitim kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonucunda düzenlenecek “yangın eğitim belgelerinin” geçerli sayılacağı Bakanlığın ilgili yazısı ile belirtilmiştir.
Uygulamada; TMGD Sınavında başarılı olan kişilerin TMGD Sertifikası almak üzere Bakanlığa yapacakları başvuru sırasında geçerli olan “uygulamalı yangın söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir.

TAKSİM OSGB OLARAK SİZE TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE İLERİ YANGIN EĞİTİMİ HİZMETİ VERMEKTEYİZ. FİYAT BİLGİSİ VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN http://www.taksimosgb.net/ İNTERNET SİTEMİZİ İNCELEYİP TEL: (0212) 438 73 25 NUMARASINDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.


 

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.