+90 0212 438 42 06

3D Kat Planı Danışmanlığı

 İşyerlerinde Acil Durum Planı ve Kat Planları Krokisi

 

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanmalıdır.

İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenerek yazılı hale getirilmelidir. Tahliye sonrası, işyeri içerisinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dahil olmak üzere gerekli kontroller yapılmalıdır. İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtmeli ve çalışanlara önceden gerekli talimatları vermelidir.

1 Ekim 2021 tarihinde "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" içeriğinde güncellemeler yapılmış ve yönetmeliğin eski halindeki yükümlülüklere ek olarak acil durum planı içerisinde aşağıdakilerin de bulunması zorunlu hale getirilmiştir:

- Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerlerin gösterilmesi

- İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin gösterilmesi

- Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı krokinin bulunması

3D Kat Planı Danışmanlık Hizmetimiz

Taksim OSGB olarak, 3D kat planı danışmanlığı yapmaktayız. Yüksek teknolojik alt yapıya sahip 3D Max uzmanı mühendisler ile iş anlaşmamız kapsamında yönetmelik dahilinde zorunlu olan kat planı krokisini üç boyutlu, yüksek çözünürlüklü ve yüksek kalitede hazırlıyoruz.

 

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.