+90 0212 438 42 06

Personel Psikolojik Destek Programı

Personel Psikolojik Destek Programı Nedir?

 

Çalışma hayatı, çalışanların yaşam süresi içerisinde önemli bir zaman alır. Çalışan verimliliğine dayalı iş alanlarında uzun çalışma süreleri çalışanın iş hayatı ile özel yaşantısı arasında bağlar oluşturur. Çalışanın özel yaşantısı ve iş yaşamı zaman zaman duygusal anlamda çakışabilir.

Çalışanın özel hayatında yaşadığı olayların duygusal çıktıları iş yaşantısına yansır. Ya da tam tersi olacak şekilde iş yaşantısında edindiği duygusal durumlar özel yaşantısına akseder.

Kolektif çalışma alanlarında her bir aşaması önem arz eden iş süreçlerinin verimli işlememsi, çalışanın ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı oluşu ile doğrudan alakalıdır.

Bireysel yaşantısı ya da aile yaşantısı içinde huzurlu bir ortama sahip olan bireylerin çalışma yaşamları içinde sağlayacakları verimlilik göz ardı edilemez. Tam aksine özel hayatında sorunlar yaşayan bireylerin çalışma yaşantılarına yansıtacakları negatif duygular hem kendileri hem de iş paydaşları açısından olumsuz nouçlara ve iş verimliliğinin azalmasına sebep olabilir.

 

İş sahalarına yönelik yapılan araştırmlarda işe o gün için gelmeyeceğini belirten çalışanların sebep olarak %50´nin üstünde bir oranda kişisel, ailevi veya psikolojik sebepleri öne sürdüğü görülmüştür. (CCC Unsheduleb Absenteeism Survey, 2009)

 

Bu çalışmalar ve çıkarımlar ışığında; çalışan bireyin kendisiyle, en yakın çevresi olan ailesiyle ve iş yerinde iş arkadaşları ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı iletişimini sağlamak üzere uzman personellerimizle bireysel psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti sunmak üzere Personel Psikolojik Destek Programı´nı hayata geçirmiş bulunmaktayız.

 

Personel Psikolojik Destek Programı´nın Avantajları Nelerdir?

Kurum perosnelinin işe odaklanmasında ve motive olmasına artış sağlar.

Çalışanın işe odaklanması ve motive olması hem verimliliği arttıracak hem de meydana gelebilecek iş kazalarını en aza indirecektir.

 

Kurum perosnelinde destek ve aidiyet duygusunu geliştirir.

Çalışan birey bu tür bir hizmet aldığında önemsendiğini somut olarak görebilecektir. Bu durum çalıştığı şirkete olan aidiyetini daha da arttıracaktır.

 

Kurum çalışanlarının kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini destekler.

Bu uygulama çalışanın iş hayatının yanında özel hayatındaki verimliliğini de arttıracaktır. Doğru iletişimi yakalayan çalışanların ruhsal durumları sürekli olarak pozitif olacağından yaşanacak olumsuz durumlar en az indirgenecektir.

 

Kurum çalışanlarının olumsuz duygularla ve stresle baş edebilme kapasitelerini arttırır.

Stresle baş etmeyi öğrenen çalışan, zihinsel yorgunluğunu azaltarak iş verimliliğini üst düzeye çıkarabilecektir.

 

Hastalık izinleri azaltarak işletme için tasarruf sağlar.

Psikolojik sebeplerle alınan ziner azalacağı için çalışanın iş gücü katkısı maksimuma çıkarılacak kurumun bu noktadaki finansal kayıtları en aza indirilmiş olacaktır.

 

Kurum personelinin kolay ulaşabildiği bir hizmettir.

Günümüzde psikolojik hizmetlere dijital platfromlar vasıtası ile ulaşmak kolaydır. Ancak hizmet alan bireylerin bu hiznetleri test ederek sonuca ulaşmaları gerekir. PPDP projesine dahil olan kurumların çalışanları referanslı bir merkezden kaliteli bir hizmet alabileceklerdir.

 

PPDP Hizmeti Hangi İşletmeler İçin Uygundur?

Vizyoner, gelişimine açık çalışanına değer veren bütün işletmeler bu hizmetten yararlanabilir. PPDP´ye dahil olup psikolojik destek almasını mutlaka önerdiğimiz işletmeler şu şekildedir.

  1. Banka vb gibi yoğun insani ilişkilerle çalışılan işletmele
  2. Yoğun şekilde hizmet veren çağrı merkezleri
  3. Yazılım ve sosyal medya benzeri işler yapan işletmeler
  4. AVM gibi halka açık alanlarda sürekli hizmet veren işletmeler.

 

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.