+90 0212 438 42 06

Yönetmelikler

CE İşareti Yönetmeliği

 

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Enerrji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik


Alt İşverenlik Yönetmeliği

 

Analık İzni Ücretsiz İzin Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

 

Analık İzni Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

 

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

 

Asbetle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Asgari Ücret Yönetmeliği

 

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenlik İçin Gerekli Maddeler Üreten İşyerlerinin Denetimi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

 

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Ekleri

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekleri

 

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmemesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 1

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 2

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 3

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 4

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek 5

 

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Denetim Görevlerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

 

Elektrik Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

 

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

 

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

 

Gebe veya Emziren Kadınların ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

 

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

 

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

 

İlkyardım Yönetmeliği

 

İlkyardım Yönetmeliği Ekleri

 
İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Yetki Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yönetmelik

 

İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Yetki Sorumluluk ve Eğitimler Hakkında Yönetmelik Ekleri

 

İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

 

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

İşkolları Yönetmeliği

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

 

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malül Sayılamayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uyulayacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ekleri

 

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

 

Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 

Makine Emniyeti Yönetmeliği

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçzihat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalıştırılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 

Sanayi Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

 

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

 

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

 

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

 

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

 

Tozla Mücadele Yönetmeliği

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Ekleri

 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

 

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerinin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

 

Ücret Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

 

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgesi Ustalar Hakkında Yönetmelik

 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Ekleri

 

6269 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.