+90 0212 438 42 06

YANGIN RİSK ANALİZİ20.5.2020

YANGIN RİSK ANALİZİ

Yangın Risk Değerlendirmesi; İşletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı risklerin belirlenmesi ve bunların önlenebilmesi veya meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek tedbirleri ortaya çıkarmaktır.

Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirleyip raporlamaktır.

Yangın Risk Analizi işletmenin büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre değerlendirilmektedir.

Yangın Risk Analizi alanında uzman 1. Seviye Yangın Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın risk analizi aşamaları;

·       İşletmenin kullanım özelliklerine göre sınıflandırılması,

·       İşletmenin tehlike sınıfının belirlenmesi,

·       İşletmede yangın çıkması halinde Binanın inşası, yerleşimi ve binaya ulaşım yollarının belirlenmesi,

·       İşletmenin Bina taşıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taşıma kapasitesi, bütünlüğü ve yalıtımı göz önüne alınması,

·       Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatıların yangına dayanıklılığının belirlenmesi,

·       İşletmede kullanılan Yapı Malzemelerinin yangına karşı dayanıklılık kontrolleri,

·       İşletmenin kaçış yolları ve kaçış merdivenlerinin uygunluğunun tespiti,

·       İşletmenin Acil çıkış kapasitesinin ve acil çıkış uzaklığının kontrolleri,

·       İşletmede yer alan Yangın güvenlik holünün tasarımının uygunluğu,

·       İşletmede bulunan Acil çıkış yolu sayısı, genişliği, kaçış yollarının erişilebilirliğinin kontrolleri,

·       İşletmede bulunan Doğalgaz ve LPG tesisatlı Kazan dairelerinin yangına karşı uygunluklarının tespiti,

·       İşletmede bulunan Yakıt depoları yangına karşı uygunluklarının tespiti,

·       İşletmede bulunan Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar da yangına karşı alınması gereken önlemler,

·       İşletmede bulunan Asansör, Asansör Kuyusu ve Makine Dairesinde ki gerekliliklerin tespiti,

·       İşletmenin Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı), Transformatör ve Jeneratör ekipmanlarının bulunduğu bölümlerin yangına dayanıklılık kontrolü,

·       İşletmenin elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kontrolleri,

·       İşletmenin Yağmurlama sistemi, Hidrant sistemi, Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları, Yangın pompaları, Su depoları ve  İtfaiye su verme bağlantısı gerekliliğinin kontrolleri,

·       İşletmede yer alan Seyyar Yangın Söndürme Cihazlarının işlevliğinin ve Periyodik Bakımlarının incelenmesi,

·       İşletmede Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

·       İşletmede Teorik ve Uygulamalı yapılan Yangın Eğitimi ve Tatbikatı, Acil Durum Tahliye Tatbikatlarının kontrolleri,

 

detaylı olarak yapıldıktan sonra Risk Analiz Tablosu oluşturulmaktadır. Daha sonra uzmanlarımız tarafından Yangın Risk Analiz Raporunuz onaylanmış imzalı şekilde işletmenize teslim edilmektedir.

İlgili Mevzuat;

·       Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

·       Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

·       İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Asma İskelelerde İş Güvenliği
    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa yönelik olarak hazırlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek 5 YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
  • Basınçlı Kaplarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
    Periyodik kontroller: Belirli bir periyodda mühendis muayenesi yapılarak ekipmanların uygunluğu gözlenerek raporlama yapılmaktadır. Periyodik kontrollerde eski yıpranmış aşınmış kaplar kullanılmamalıdır. Tüm basınçlı kapların kontrolleri yılda en az 1 kez
  • OSGB Yönetmeliğine göre İşverenin Yükümlülükleri
    İşverenler, işyerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilkyardım ve a
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.