+90 0212 438 42 06

Temel Afet Eğitimi

Temel Afet Eğitimi

Türkiye, birçok doğal afete maruz kalabilen ülkelerden biridir. Yangın, sel, heyelan ve deprem ilk başta akla gelen afetler arasında sayılabilir. Bu tür doğal afetlerde can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek için yapılması gereken temel bazı uygulamalar vardır. Temel afet eğitimi, bu uygulamaları öğrenmek ve doğal afetler sırasında ve sonrasında sergilenecek doğru davranışlar konusunda bilinçlenmek için verilen eğitimlerdir. Afet risklerini azaltmak için afet gelmeden önce önlem almayı hedefleyen eğitim programlarıdır. Peki, temel afet eğitimi nedir? Afetlere karşı ne tür eğitimler verilir?

Temel Afet Eğitimi Nedir?

Afetler, insanların korkulu rüyası gibidir. Ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez ve insanların afetlere nerede, nasıl yakalanacağı belli değildir. Bu durum, afet eğitiminin önemini gözler önüne sermektedir. Son günlerde yaşanan depremler sebebiyle de afet bilinci kazanmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Temel afet eğitimi, deprem başta olmak üzere sıkça rastlanan afetlere yönelik temel eğitimleri içeren programlardır. Afetlerin öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda toplumu bilinçlendirme faaliyetleridir. Bu eğitim, topluma afet bilinci kazandırılmasını hedeflemektedir. Afet durumunda toplumsal farkındalığa ulaşmak, afet risklerine karşı bilinçlenmek, afet risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılmasını sağlamak gibi hedefler de içermektedir.

Afetlerin ilk 72 saati için hazırlıklı olunması, afetlerde doğru davranışların öğrenilmesi ve bunların uygulaması gibi hedefleri de bulunmaktadır. Eğitimlerin; afetlere karşı yapılacak hazırlıklarda toplumsal güç birliği oluşturulması, afet risklerinin toplumsal güç birliği ile azaltılması gibi sağlık, ekonomi ve sosyal açıdan birçok faydası bulunmaktadır.

Temel Afet Eğitiminin Amaçları Nedir?

Herhangi bir afet durumunda ilk 72 saat çok önemlidir. Bireyler, aileler ve kurtarma ekipleri, afetler hakkında eğitim aldıklarında afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda daha bilinçli hareket edilmekte; can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçilebilmektedir. Herhangi bir afet, kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda ilgili ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar yapılacak müdahaleler hayat kurtarabilir; yaralı bir kişinin durumunun daha da kötüye gitmesi önlenebilir.

Temel afet eğitimi, insan hayatına odaklanmaktadır. İnsanların çevrelerindeki tehlikelerin ve risklerin farkına varmalarını sağlamaktadır. Afetler öncesi yapılması gerekenler konusunda bilinçlenme ve afet sırasında doğru davranış modellerini uygulama gibi yetkinlikler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Profesyonel ekipler gelmeden önce olay yerinde gerekli müdahalelerin veya uygulamaların hayata geçirilmesine odaklanmaktadır. Acil durumlarda mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız müdahalede bulunulması; hasta veya yaralıya etkin, doğru ve hızlı müdahalede bulunulması gibi amaçları da vardır. Ayrıca, afet sonrası bölgedeki insanların güvenli bölgelere tahliyesi gibi konularda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, ekonomik ve sosyal kayıpların önlenmesi veya azaltılması da bu eğitimin amaçları arasındadır.

Temel Afet Eğitiminde Hangi Konular Vardır?

Temel afet eğitimi, afetler konusunda bilinç kazandıran önemli eğitim programlarıdır. Afetlerle ilgili temel bilgi ve kavramların dışında afet öncesi yapılması gereken hazırlıklardan afet sırasında sergilenecek doğru davranışlara, afet sonrası nasıl davranılması gerektiğinden psikolojik desteğe kadar birçok konu bulunabilmektedir. Ailelerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve müdahale becerileri kazanmaları gibi konularla birlikte afet bölgesinden tahliye ve ilkyardım bilgileri de sağlanmaktadır. Ulusal afetlere müdahale planı ve afetleri izleme ve değerlendirme sistemi hakkında da bilgiler verilmektedir.

Temel Afet Eğitimi ve Sağlık

Temel afet eğitiminin temel amaçları arasında bulunan sağlık müdahaleleri, hayat kurtaran uygulamalardır. Bu sebeple temel afet eğitimi, öncelikle sağlık konularına odaklanmaktadır. Bu eğitimde temel ilkyardım bilgileri dışında hasta ve yaralının durumunun olay yerinde değerlendirilmesi ve müdahalesi, hasta veya yaralıya temel yaşam desteği verilmesi gibi konularda bilinç kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, kanamalara ve çeşitli yaralanmalara karşı yapılacak ilkyardım uygulamaları da öğretilmektedir.

Yanıklar, donma vakaları, güneş çarpması, kırık çıkık ve burkulma vakaları, bilinç kaybı ve zehirlenme durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi ve beceri kazandırılması eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır. Hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna cisim kaçması ve boğulma vakaları gibi durumlarda ilk müdahalede neler yapılması gerektiği konusunda da bilinçlendirme hedeflenmektedir. Tüm bunlarla birlikte hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular da eğitimin sağlık uygulamaları arasında yer almaktadır. Teorik bilgiler dışında pratik uygulamalar da yapılan eğitim içeriklerinin daha kolay öğrenilmesi için interaktif materyaller kullanılabilmektedir.

Temel Afet Eğitiminde Neler Öğrenilir?

Temel afet eğitimi, afetler öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda yetkinlik kazandırır. Ayrıca, afetlerden sonraki ilk 72 saate kullanılabilecek ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu afet çantası hazırlamanın önemi konusunda da bilinç sağlar. Deprem anında düşen veya devrilen cisimlerden korunma yöntemlerinin uygulanması, afet sonrası alınması gereken tedbirler, ilkyardım müdahaleleri ve insanların tahliyesi gibi afetlerle bağlantılı birçok bilgi ve deneyim kazanılabilmektedir.

Temel Afet Eğitimine Kimler Katılabilir?

Temel afet eğitimi, her bireyin sahip olması gereken bilgileri içeren eğitim programlarıdır. Afetler için temel eğitimler, topluma afet bilinci kazandırılmasında rol alacak kişiler başta olmak üzere talep eden herkesin alabileceği eğitimlerdir. Afet eğitimlerinin süresi, eğitim içeriğine ve katılımcılara göre değişebilmektedir. Temel afet eğitimlerinin verimli ve etkin olabilmesi için katılımcı sayısı önemlidir. Etkin ve verimli eğitimler için katılımcı sayısının az olması tavsiye edilmektedir. Genel olarak her 7 ila 10 katılımcı için 1 afet eğitmeninin görev alması önerilmektedir.

Türkiye, birçok doğal afete maruz kalabilen ülkelerden biridir. Yangın, sel, heyelan ve deprem ilk başta akla gelen afetler arasında sayılabilir. Bu tür doğal afetlerde can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek için yapılması gereken temel bazı uygulamalar vardır. Temel afet eğitimi, bu uygulamaları öğrenmek ve doğal afetler sırasında ve sonrasında sergilenecek doğru davranışlar konusunda bilinçlenmek için verilen eğitimlerdir. Afet risklerini azaltmak için afet gelmeden önce önlem almayı hedefleyen eğitim programlarıdır. Peki, temel afet eğitimi nedir? Afetlere karşı ne tür eğitimler verilir?

Temel Afet Eğitimi Nedir?

Afetler, insanların korkulu rüyası gibidir. Ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez ve insanların afetlere nerede, nasıl yakalanacağı belli değildir. Bu durum, afet eğitiminin önemini gözler önüne sermektedir. Son günlerde yaşanan depremler sebebiyle de afet bilinci kazanmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Temel afet eğitimi, deprem başta olmak üzere sıkça rastlanan afetlere yönelik temel eğitimleri içeren programlardır. Afetlerin öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda toplumu bilinçlendirme faaliyetleridir. Bu eğitim, topluma afet bilinci kazandırılmasını hedeflemektedir. Afet durumunda toplumsal farkındalığa ulaşmak, afet risklerine karşı bilinçlenmek, afet risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılmasını sağlamak gibi hedefler de içermektedir.

Afetlerin ilk 72 saati için hazırlıklı olunması, afetlerde doğru davranışların öğrenilmesi ve bunların uygulaması gibi hedefleri de bulunmaktadır. Eğitimlerin; afetlere karşı yapılacak hazırlıklarda toplumsal güç birliği oluşturulması, afet risklerinin toplumsal güç birliği ile azaltılması gibi sağlık, ekonomi ve sosyal açıdan birçok faydası bulunmaktadır.

Temel Afet Eğitiminin Amaçları Nedir?

Herhangi bir afet durumunda ilk 72 saat çok önemlidir. Bireyler, aileler ve kurtarma ekipleri, afetler hakkında eğitim aldıklarında afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda daha bilinçli hareket edilmekte; can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçilebilmektedir. Herhangi bir afet, kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda ilgili ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar yapılacak müdahaleler hayat kurtarabilir; yaralı bir kişinin durumunun daha da kötüye gitmesi önlenebilir.

Temel afet eğitimi, insan hayatına odaklanmaktadır. İnsanların çevrelerindeki tehlikelerin ve risklerin farkına varmalarını sağlamaktadır. Afetler öncesi yapılması gerekenler konusunda bilinçlenme ve afet sırasında doğru davranış modellerini uygulama gibi yetkinlikler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Profesyonel ekipler gelmeden önce olay yerinde gerekli müdahalelerin veya uygulamaların hayata geçirilmesine odaklanmaktadır. Acil durumlarda mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız müdahalede bulunulması; hasta veya yaralıya etkin, doğru ve hızlı müdahalede bulunulması gibi amaçları da vardır. Ayrıca, afet sonrası bölgedeki insanların güvenli bölgelere tahliyesi gibi konularda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, ekonomik ve sosyal kayıpların önlenmesi veya azaltılması da bu eğitimin amaçları arasındadır.

Temel Afet Eğitiminde Hangi Konular Vardır?

Temel afet eğitimi, afetler konusunda bilinç kazandıran önemli eğitim programlarıdır. Afetlerle ilgili temel bilgi ve kavramların dışında afet öncesi yapılması gereken hazırlıklardan afet sırasında sergilenecek doğru davranışlara, afet sonrası nasıl davranılması gerektiğinden psikolojik desteğe kadar birçok konu bulunabilmektedir. Ailelerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve müdahale becerileri kazanmaları gibi konularla birlikte afet bölgesinden tahliye ve ilkyardım bilgileri de sağlanmaktadır. Ulusal afetlere müdahale planı ve afetleri izleme ve değerlendirme sistemi hakkında da bilgiler verilmektedir.

Temel Afet Eğitimi ve Sağlık

Temel afet eğitiminin temel amaçları arasında bulunan sağlık müdahaleleri, hayat kurtaran uygulamalardır. Bu sebeple temel afet eğitimi, öncelikle sağlık konularına odaklanmaktadır. Bu eğitimde temel ilkyardım bilgileri dışında hasta ve yaralının durumunun olay yerinde değerlendirilmesi ve müdahalesi, hasta veya yaralıya temel yaşam desteği verilmesi gibi konularda bilinç kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, kanamalara ve çeşitli yaralanmalara karşı yapılacak ilkyardım uygulamaları da öğretilmektedir.

Yanıklar, donma vakaları, güneş çarpması, kırık çıkık ve burkulma vakaları, bilinç kaybı ve zehirlenme durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi ve beceri kazandırılması eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır. Hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna cisim kaçması ve boğulma vakaları gibi durumlarda ilk müdahalede neler yapılması gerektiği konusunda da bilinçlendirme hedeflenmektedir. Tüm bunlarla birlikte hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular da eğitimin sağlık uygulamaları arasında yer almaktadır. Teorik bilgiler dışında pratik uygulamalar da yapılan eğitim içeriklerinin daha kolay öğrenilmesi için interaktif materyaller kullanılabilmektedir.

Temel Afet Eğitiminde Neler Öğrenilir?

Temel afet eğitimi, afetler öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda yetkinlik kazandırır. Ayrıca, afetlerden sonraki ilk 72 saate kullanılabilecek ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu afet çantası hazırlamanın önemi konusunda da bilinç sağlar. Deprem anında düşen veya devrilen cisimlerden korunma yöntemlerinin uygulanması, afet sonrası alınması gereken tedbirler, ilkyardım müdahaleleri ve insanların tahliyesi gibi afetlerle bağlantılı birçok bilgi ve deneyim kazanılabilmektedir.

Temel Afet Eğitimine Kimler Katılabilir?

Temel afet eğitimi, her bireyin sahip olması gereken bilgileri içeren eğitim programlarıdır. Afetler için temel eğitimler, topluma afet bilinci kazandırılmasında rol alacak kişiler başta olmak üzere talep eden herkesin alabileceği eğitimlerdir. Afet eğitimlerinin süresi, eğitim içeriğine ve katılımcılara göre değişebilmektedir. Temel afet eğitimlerinin verimli ve etkin olabilmesi için katılımcı sayısı önemlidir. Etkin ve verimli eğitimler için katılımcı sayısının az olması tavsiye edilmektedir. Genel olarak her 7 ila 10 katılımcı için 1 afet eğitmeninin görev alması önerilmektedir.

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.