Kişisel Koruyucu Donanım Nedir13.11.2018

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder.

Kişisel Koruyucu Malzemeleri İnceleyiniz

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
    Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir
  • Dikkat İş Güvenliği Kanunu Madde 29 a göre işletmelerin %80 Güvenlik Raporu hazırlamak zor
    İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.
  • ADR Yönetmeliği Madde 2 1 3 7
    2.1.3.7 Yükseltgen maddelerin çözeltileri ve karışımları veya yükseltgen ikincil riske sahip maddeler patlayıcı özelliklere sahip olabilir. Bu durumda, Sınıf 1?in zorunluluklarına uymadıkça bu maddeler taşıma için kabul edilmez.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.