+90 0212 438 42 06

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir13.11.2018

İş  güvenliği uzmanları, iş yerinin süre gelen günlük koşullarında mesleki risklerin araştırılması, kişisel hata ve kazaların azaltılması, çalışan kişinin sağlık, güvenlik ve mutluluğunun korunması, iş veriminin artırılması gibi temel teşkil eden iş sağlığı ve güvenliği prensiplerinin yerine getirilmesi için çabalarlar. Yine iş güvenlik uzmanları var olan çalışma koşullarını düzenlemek adına mevzuatların ve iş sağlığı / güvenliği hareketinin bilincinde olarak iş yerinde gereken uyumun sağlanması ve daha çok insanın rahat etmesi için çalışmaktadırlar.

 

Bu kişiler konusunda eğitimli, iş sağlığı ve güvenliğini çalıştıkları kurumlarda sağlamak için gayret eden ve gerekli sınavlardan geçtikten sonra ilgili görevlere atanmış mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları ve  mühendislerin uzman olabilmeleri için ayrı bir ön koşul aranmamaktadır. Ayrıca üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler de iş güvenliği uzmanı olabilirler. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mesleki yeterlilikteki kişiler “C sınıfı iş güvenliği uzmanı” olarak başlamak zorundadırlar. (Bknz: İş güvenliği uzmanlık belgeleri nelerdir?)

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

 

İş güvenliği uzmanları, iş verenlere sundukları yol haritasıyla uzun vadede çalışma ortamındaki iş akışını bölmeden, en ekonomik çözümleri sunarak, iş güvenliği maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadırlar. İş Sağlığı ve iş güvenliği hususunda her türlü rehberlik ve danışmanlık görevlerini en iyi şekilde üstlendikleri gibi iş güvenliği mevzuatına uyması gereken tüm talimatları da işverenler için hazırlamaktadırlar.

 

 

 

İş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır;

 

    İşverene, iş sağlığı mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi gereken konularla ilgili rehberlik etmek.

 

    İşveren adına risk analizleri yapmak ve sürdürülebilirliğini kontrol etmek.

 

    İşveren adına çalışma ortamında yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayarak oluşabilecek kaza, yangın, afet gibi acil durumları öngörmek, bu durumlara göre eylem planları hazırlamak, tatbikatlar yapmak ve bu planlar doğrultusunda yerinde gözlemlemek.

 

    İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak.

 

    Yılın belli dönemlerinde iş yeri hekimi ile iş birliği yaparak yıllık çalışma planı ve önleyici faaliyet planı hazırlayarak takibini yapmak.

 

 

Bir iş verenin, herhangi bir iş güvenliği uzmanıyla çalıştığında o uzmanın görev tanımı kadar yetkilerinin kapsadığı alanı da bilmesi gerekmektedir. Bu şekilde karşılıklı olarak fayda sağlanabilir, iş verimliliği ise oluşturulan bu uyum ortamında daha hızlı ve düzenli şekilde artabilir.

İş güvenliği uzmanının yetkileri nelerdir?

 

    İş güvenliği uzmanları işverenin ve çalıştıkları iş yerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumlarını gizli tutmakla yükümlüdürler.
    İş yerinde belirlemiş olduğu hayati tehlike oluşturan durumlarda işveren veya işveren vekilinin onayını alarak geçici süreyle iş durdurabilirler.

    Herhangi bir iş güvenliği uzmanı iş yerinde yaptığı çalışmalara ilişkin notlarını onaylı deftere yazmak ve saklamak zorundadır. İş yeri hekimi ile beraber suretlerinin saklanması gereken bu onaylı defterlerin yapılan denetimler sırasında tutulmamış olduğu tespit edilirse iş güvenliği uzmanı bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Bu durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için bakanlığın onayının alınması zorunludur.

    Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının, çalıştıkları iş yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakları vardır. Katılım sağlanan bu organizasyonların beş günü çalışma süresinden sayıldığı için bu tip organizasyonlara katılmalarından dolayı da herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz.
    İş güvenliği uzmanı görevi gereği iş yerinin tüm bölümlerindeki çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüşerek gereken araştırmaları yapabilir ve iş verenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapabilir.
    İş güvenliği uzmanının, çalıştığı kurumda herhangi bir çalışanın ölümü veya sakat kalması şeklinde sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilirse uzmanın yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınabilir.

 

İş Güvenliği Uzmanlık Belgeleri Nelerdir, Kimlere Verilir?

 

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

 

Bu belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İki şekilde A sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olunabilir.

 

    Mühendis, mimar veya teknik elemanlardan her kim, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle, en az dört yıl aktif olarak görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyebilirse ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olabilirse bu belgeye sahip olabilir.

 

    Aşağıdaki koşullara uygun durumda bulunanlar için A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı alabilmek adına yapılacak sınavda başarılı olanlara bakanlıkça verilir.

 

    İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişler,

 

    En az beş yıl uzman olarak çalışmış bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

 

    İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar,

 

    Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlar.

 

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

 

Bu belgeye sahip olanlar tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İki şekilde B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olunabilir.

 

    Mühendis, mimar veya teknik elemanlardan her kim, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyebilirse ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında olabilirse bu belgeye sahip olabilir.

 

    B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

 

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

 

Bu belgeye sahip olanlar. sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışabilirler.

 

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara bakanlıkça C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

 

Hangi Şirketler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadırlar?

 

    50 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran iş yerleri için iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.
    50’den az sayıda işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ve kamu kurumları iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.
    50’den az sayıda işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

 

İş güvenliği uzmanı bulundurulmaması halinde her ay için 5000 TL ceza uygulanacaktır.

 

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır?

 

Az tehlikeli ve 10’dan az çalışanı olan iş yerlerinde:

Çalışan başına yılda en az 60 dakika.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde:

Çalışan başına ayda en az 6 dakika.

 

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde:

Çalışan başına ayda en az 8 dakika.

 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde:

Çalışan başına ayda en az 12 dakika.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde:

Her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.  Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde:

Her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde:

Her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan s

Neden Taksim OSGB?

 

Sektörde birçok alanda öncü olan kuruluşumuz uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla iş güvenliği konusunda çalışma hayatındaki birçok firmaya destek vermektedir. İş güvenliğiyle ilgili uzman temini, risk analizi, eğitim, her türlü ölçüm ve danışmanlık hizmetlerimizle desteğimizi her daim yanınızda bulacağınız bir adres olmaya devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.