Covid-19 Salgını Acil Durum Eylem Planı4.5.2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir
    Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
  • ADR Yönetmeliğine göre İstisnai Miktarlarda Ambalajlanmış Tehlikeli Mallar
    Nesneler hariç olmak üzere, belirli sınıflara ait tehlikeli malların istisnai miktarları, bu Bölümün hükümlerini karşılıyorsa, şunlar haricinde ADR?nin diğer hükümlerine tabi değildir.
  • Apartmanlarda Risk Analizi
    Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013?ten itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda kalacak.. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli olacak.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.