Corona Virüs (COVID-19) Eğitimi2.4.2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Termal Konfor Ölçümü
    Çalışanın gerek zihinsel gerekse bedensel olarak tam zindelik hissetmesi için gerekli ısı, nem, hava akımı, gibi iklim şartları termal konfordur ve bu termal konfor şartlarının periyodik olarak ölçülmesi gereklidir.
  • Makina Koruyucuları Yönetmeliği
    Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı iş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla çıkarılmıştır.
  • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
    Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.