+90 0212 438 42 06

Alarm Tahliye Tatbikatı ve Bilgilendirme Eğitimi

 AMAÇ

Olabilecek acil durumlara (yangın, deprem, patlama, fırtına, sel) karşı personelin hazırlanmasını ve pratik yapmasını sağlamak. Herhangi bir acil durumda personelin en kısa zamanda kendisini nasıl kurtaracağını öğrenmesini sağlamak.

 

HEDEF

Tatbikat ve eğitim sonunda katılımcılar;

Herhangi bir acil durumda hareket tarzlarının nasıl olacağını uygulamalı olarak öğrenecekler,
Bir yangın ya da depremde nerede toplanacaklarını, acil durum görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenecekler,

TATBİKAT VE EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Tatbikat için firma ile birlikte acil durum senaryosu hazırlanması ve bu senaryonun uygulanması için firmada organizasyon hazırlığının yapılması (1 saat)
2. Acil durum ekiplerinin tatbikattaki görevleri ile ilgili bilgilendirme eğitimi (30dk)
3. Tatbikatta görevli sayımcı ve gözlemci eğitimleri (30 dk),
4. Tatbikat haberli yapılacaksa tatbikattan önce personeli bilgilendirme eğitimi(30dk)
5. Tatbikatın gerçekleştirilmesi (20 dk)
6. Tatbikat sahasında acil durum bilgilendirme eğitimi yapılması (20dk)

YÖNTEM

Tatbikat ve eğitim öncesi firma ziyareti yapılmakta ve firmanın acil durumları, tehlike ve riskleri tanımlanmakta, tatbikat ve eğitimin firmaya özgü yapılması sağlanmaktadır.
Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte, resim ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim öncesi ve sonrasında uygulanan testler ile eğitimin etkinliğini ölçülmektedir

SÜRE
1 saat

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.